Marca de Tablas / Board Brand:
Tabou

Modelo de Tabla / Board Model:
3S 97 LTD

Programa – Longitud – Manga – Volumen / Program – Lenght – Width – Volume:
Freestyle/Wave Board (Medium) 237cm / 62cm / 97L

Tabla Tabou 3S 97 LTD 2008