Place: Omaezaki, Japan
Performer: Norio Asano,Katsushi Shinjo,Shuji Yamamoto,Ryouta Kamata,Masahiro Motohashi,Yuma Itabisashi,Hidehiko Fukushima
Music: ”Big Beats Alternate» by Sunsearcher