Place: Omaezaki, Japan
Music: You Got To Feel It Tonight by Lorenzo’s Music (lorenzosmusic.com)
Performer:Yuma Kobayashi,Norio Asano,Takako Yamakawa,Makoto Higashiyama,Yoshitaka Ikeda,Katsushi Shinjo,Hisataka Ishii,Ryota Kamata,Yoshiaki Nagamatsu,Hiromi Sato,Shigeki Matsui,Motoko Sato,Takafumi Noguchi,Shuji Yamamoto